سفر کن ، آشپزی کن | فیلم , مستند و برنامه های تلویزیونی از بهترین سرآشپزهای دنیا

Showing: 7 - 12 of 33 Articles
سلنا + سرآشپز فصل اول قسمت اول
آشپزی به صرفه فیلم آموزش خوراک گل کلم با گوشت و سبزیجات
آشپزی با نیک : فیلم آموزش خوراک ایتالیایی گوجه فرنگی سبز با پنیر و ریحان
آشپزی در خانه با نایجلا فیلم آموزش پخت نان وافل خانگی
نانوایی پل هالیوود فیلم آموزش پخت نان وینی (شیرینی دانمارکی پر چاشنی)
آشپزی قرن هجدهم فیلم آموزش کیک انگلیسی شب دوازدهم