سفر کن ، آشپزی کن | فیلم , مستند و برنامه های تلویزیونی از بهترین سرآشپزهای دنیا

Showing: 1 - 5 of 5 Articles
از ونیز تا استانبول : سفر به ترکیه : فیلم آموزش غذاهای سنتی ترکیه

از ونیز تا استانبول : سفر به ترکیه : فیلم آموزش غذاهای سنتی استانبول

اگر از دوستداران غذاهای اروپایی هستید برنامه از ونیز تا استانبول را از دست ندهید . در این برنامه آشپزی سرآشپز ریک استاین همراه شماست تا با سفر به برخی از کشورهای اروپایی , غذاهای اصیل و پرطرفدار این قاره زیبا را آموزش دهد . یک سفر آشپزی که با غذاهای ونیز شروع می شود …

از ونیز تا استانبول سفر به یونان فیلم آموزش غذاهای سنتی جنوب یونان

از ونیز تا استانبول : سفر به یونان : فیلم آموزش غذاهای سنتی جنوب یونان

اگر از دوستداران غذاهای اروپایی هستید برنامه از ونیز تا استانبول را از دست ندهید . در این برنامه آشپزی سرآشپز ریک استاین همراه شماست تا با سفر به برخی از کشورهای اروپایی , غذاهای اصیل و پرطرفدار این قاره زیبا را آموزش دهد . یک سفر آشپزی که با غذاهای ونیز شروع می شود …

از ونیز تا استانبول سفر به یونان فیلم آموزش غذاهای سنتی یونانی

از ونیز تا استانبول : سفر به یونان : فیلم آموزش غذاهای سنتی شمال یونان

اگر از دوستداران غذاهای اروپایی هستید برنامه از ونیز تا استانبول را از دست ندهید . در این برنامه آشپزی سرآشپز ریک استاین همراه شماست تا با سفر به برخی از کشورهای اروپایی , غذاهای اصیل و پرطرفدار این قاره زیبا را آموزش دهد . یک سفر آشپزی که با غذاهای ونیز شروع می شود …

از ونیز تا استانبول سفر به کرواسی و آلبانی فیلم آموزش غذاهای سنتی کرواسی و آلبانی

از ونیز تا استانبول : سفر به کرواسی و آلبانی : فیلم آموزش غذاهای سنتی کرواسی و آلبانی

اگر از دوستداران غذاهای اروپایی هستید برنامه از ونیز تا استانبول را از دست ندهید . در این برنامه آشپزی سرآشپز ریک استاین همراه شماست تا با سفر به برخی از کشورهای اروپایی , غذاهای اصیل و پرطرفدار این قاره زیبا را آموزش دهد . یک سفر آشپزی که با غذاهای ونیز شروع می شود …

از ونیز تا استانبول سفر به ونیز فیلم آموزش غذاهای سنتی ونیز

از ونیز تا استانبول : سفر به ایتالیا: فیلم آموزش غذاهای سنتی ونیز

اگر از دوستداران غذاهای اروپایی هستید برنامه از ونیز تا استانبول را از دست ندهید . در این برنامه آشپزی سرآشپز ریک استاین همراه شماست تا با سفر به برخی از کشورهای اروپایی , غذاهای اصیل و پرطرفدار این قاره زیبا را آموزش دهد . یک سفر آشپزی که با غذاهای ونیز شروع می شود …