سفر کن ، آشپزی کن | فیلم , مستند و برنامه های تلویزیونی از بهترین سرآشپزهای دنیا

عکس کاور خود را تغییر دهید
Nyesha Arrington
عکس کاور خود را تغییر دهید

نایشا آرینگتون

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نایشا آرینگتون سرآشپز , مدیر رستوران و اهل آمریکا است . نایشا با تلفیق طعم ها و تکنیک های آشپزی سراسر جهان ، قادر به ایجاد سبکی جهانی است که خاص و بی نظیر است. آرینگتون به دلیل استفاده از مواد تازه و محلی  از مزرعه معروف  است .