سفر کن ، آشپزی کن | فیلم , مستند و برنامه های تلویزیونی از بهترین سرآشپزهای دنیا

Showing: 1 - 6 of 62 Articles
آشپزی با واه فیلم آموزش مرغ کاری هندی شیر نارگیلی , رستورانی و سرخ شده
سفرنامه غذا سنگاپور (قسمت 2 )
آشپز جسور فیلم آموزش غذاهای خیابانی خاورمیانه ای
آشپزی در طبیعت فیلم آموزش کباب مرغ با باربیکیو
آشپزی با واه فیلم آموزش سوپ نودل هندی توپکا (THUKPA)
سفرنامه غذا اردن - شهر عمان (امان) (قسمت 5 )