درباره ما

هدف ما در فرنگ فود ، گردآوری و تدوین دستورهای نوشیدنی ، شیرینی و  آشپزی از بهترین سرآشپز های دنیا و ایجاد تنوع غذایی برای کاربران پارسی زبان می باشد

وب سایت فرنگ فود طبق قوانین کشور ایران فعالیت میکند