سفر کن ، آشپزی کن | فیلم , مستند و برنامه های تلویزیونی از بهترین سرآشپزهای دنیا

اپلیکیشن فرنگ فود

هدف ما در فرنگ فود ، گردآوری و تدوین دستورهای نوشیدنی ، شیرینی و آشپزی از بهترین سرآشپز های دنیا و ایجاد تنوع غذایی برای کاربران پارسی زبان می باشد