Andrew Mitchell

عکس کاور خود را تغییر دهید
Andrew.Mitchell
عکس کاور خود را تغییر دهید
اندرو ميتشل
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اندرو ميتشل سرآشپز و اهل کانادا است . او آشپزی را از 19 سالگی با گذراندن دوره غذاهای فرانسوی در کالج آغاز کرد . اندرو برای پیداکردن کار مهاجرت کرد و به شرکتی غذایی در استرالیا پیوست . او به واسطه این شرکت با منوهای مختلف آشنا شد و با سفر به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی با سبک های مختلف آشپزی آشنا شد .اندرو ميتشل هم اکنون در مصر است و برنامه های آشپزی اش طرفداران زیادی پیدا کرده است .